Sakkerhusene

Sakkerhusene ligger i Saggrenda, sju km fra Kongsberg sentrum, like ved hovedinngangen til gruveområdet. Ordet ”sakkerhus” lyder fremmed, og er da heller ikke noe norsk ord. Det er en forvanskning av det tyske ”Zechenhaus” som kommer av ”Zeche” som betyr ”gruve”. Tyske bergmenn tok ordet med til Norge og Kongsberg. Det norske ordet bergstue har også vært brukt.


(Arbeiderne samlet utenfor vestre bergstue ca. 1905)

Etter Sølvverkets nedleggelse i 1958 ble sakkerhusene solgt til en privatperson, men forutsetningen var at de skulle bevares. Forfallet hadde satt inn, og i 1987 ble sakkerhusene fredet etter kulturminneloven. I perioden 1990 - 1992 ble det foretatt en gjennomgripende restaurering, som et stort samarbeidsprosjekt med flere instanser involvert. Bergverksmuseet overtok sakkerhusene i 1993 og bruker dem som en del av sin museumsvirksomhet.

Sov i ”husker

Det vil vel interessere de fleste å vite hvor mange som bodde i sakkerhusene. Eldre tegninger viser at hver bergstue hadde to store saler for 60 mann i første etasje, og to mindre saler for 30 mann i annen etasje. I tillegg var det fire mindre rom for stigere og kjøkken. Totalt ble det da plass til over 360 mann i de to bergstuene. Innredningen var ganske lik den i de eldre sakkerhusene. Arbeiderne sov i ”husker” opphengt i tau. De hang så høyt at det var fri passasje under. Ellers var det langbord og arbeidernes matkister som ble brukt som benker. Maten ble varmet i ei grue i et mindre rom. Noe som kanskje forbauser oss er at det var ventilasjonssystem som sørget for passende temperatur, særlig om natta.


(Annette og Amanda på befaring)

Vel møtt til fest i historiske og trivelige lokaler!